Flere skeptiske til kjørefeltkutt i Kongens gate

foto