Foreldre opplever at barnehagen er trygg tross korona

foto