Stiller krav til utbyggerne i gigaprosjekt i Trondheim

foto