Eldre kjører færrest kilometer i året sammenlignet med andre aldersgrupper, men de er høyt representert blant dem som har skyld i alvorlige trafikkulykker. Oppfriskningskurs kan bedre sikkerheten for de «rustne». Samtidig bekrefter statistikken hvor problematisk det er å fjerne kravet om helseattest for de eldste sjåførene.

En ny rapport om dødsulykker i trafikken i fjor viser at sjåfører i aldersgruppen over 75 år utgjorde en særlig stor andel av de drepte og av dem som forårsaket ulykker. Det er Utrykningspolitiet (UP) som gir ut rapporten. UP mener de som er 75 år eller eldre, er involvert i 20 prosent av dødsulykkene. De eldre har også forårsaket 20 prosent av ulykkene. Samtidig kjører de eldre klart minst. Uoppmerksomhet var den vanligste årsaken til dødsulykkene, særlig blant de eldste. I en NRK-reportasje antyder både politiet og eldre sjåfører at moderne biler med avansert teknologi og forstyrrende mange «duppedingser» har noe av skylden. I kombinasjon med svekkede kognitive evner kan det føre til farlige situasjoner. UP etterlyser «målrettede tiltak» både fra veimyndigheter og helsemyndigheter. Eldre sjåfører foreslår selv oppfriskningskurs i teori og praksis. Det høres ut som en god idé.

Vi har lenge hatt en debatt om hvorvidt eldre over 80 år må gjennomføre helseattest hvert tredje år for å beholde førerkortet. I 2021 vedtok et stortingsflertall å fjerne kravet, men daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) satte ned foten. Selv om det er problematisk å ikke følge opp et stortingsvedtak, var det en riktig avgjørelse. Den ferske statistikken bør være en pekepinn om at helseattest fortsatt har mye for seg. Å ta den noe omstridte kognitive testen, er ikke lenger et krav.

Å kjøre bil er praktisk og gir frihet, og det må være er et mål at alle får kjøre så lenge de er friske nok til det. Selv om testregimet kan oppleves som en belastning, er det ingen grunn til å skyve mer ansvar over på pårørende og Statsforvalteren. Sistnevnte kan anmode politiet om å dra inn førerkortet. Godt begrunnede regler og retningslinjer av hensyn til trafikksikkerheten er ikke aldersdiskriminering.