Kloakk og overvann renner ut i Nidelva når det er mye nedbør.

De fem gamle pumpestasjonene i området klarer ikke å holde unna. Nå er alle fem i ferd med å bli erstattet av én ny stasjon som skal bygges like ved gangbrua over til Kalvskinnet. Det nye anlegget skal bidra til mindre forurensing i elva.

I fjor ble ny hovedavløpsledning boret ned i bakken langs elvepromenaden. I år fullføres arbeidet ved å grave opp en 150 meter lang strekning mellom gangbrua til Kalvskinnet og gangbrua mot Ila kirke.

Det nye avløpssystemet er planlagt å være i full drift i februar 2019.

Åpnes i mai

- Omleggingen av gangveien vil vare en drøy måned, sier prosjektleder Lars Erik Håberg i Kommunalteknikk i Trondheim kommune.

- Vi gjorde en lignende omlegging i fjor da vi boret inn nytt avløpsrør under elvepromenaden. Det fungerte godt. Den nye traseen går helt inntil løpebanen rundt stadion. Vi regner med at det går fint denne gangen også.

Legging av det nye avløpsrøret på strekningen er utfordrende på grunn av fjernvarme og høyspent som følger samme trasé.

- Blir det mye anleggstrafikk på grunn av gravingen?

- En del. Ikke så mye på grunn av gravingen i gangveien, der skal det meste av massene fylles tilbake. Men det skal graves et ganske stort hull for den nye pumpestasjonen. Den dytter vi så langt ned i grunnen som vi kan for at den ikke skal ruve for mye. Det blir også en del trafikk av betongbiler når byggingen tar til, sier Hårberg.

Skifer og kopper

Utformingen av pumpestasjonen har skjedd i samarbeid med de antikvariske myndighetene. Bygget blir 80 kvadratmeter stort og vil stikke tre-fire meter opp av bakken. Veggene blir kledd i skifer, mens taket er i kopper. Det er ikke lagt begrensninger på gravingen langs elva av kulturhistoriske årsaker. Noe av gangveien ligger på den gamle elvebanken, mens det meste er fylling som er laget i moderne tid.

- Aksjonister er bekymret for trærne i området?

- I forbindelse med graving av ny avløpspumpeledning skal det ikke felles noen trær. Prosjektet med nytt avløpssystem har ikke noe med utbyggingen av Trondheim Spektrum å gjøre.

Dimensjonert for ny campus

Avløpssystemet betjener bydelene Singsaker og Øya og inkluderer både Gløshaugen og St. Olavs hospital. Avløpsvannet som består både av kloakk og regnvann, pumpes videre over til Marienborg og inn i Høvringentunnelen.

Ifølge Hårberg har man tatt høyde for en kraftig økning av folketallet i området som følge av NTNUs campusplaner.

Denne uken asfalteres Klostergata og det skal foretas nye belastningsmålinger. Hvis Riksantikvaren gir sin godkjenning, vil akseltrykket økes til ti tonn. Så langt har lastebilene kjørt med halv last.

Prosjektet med nytt avløpssystem ble vedtatt av bystyret høsten 2016, med en prislapp på 57,6 millioner. Det er beregnet at det nye anlegget vil redusere de årlige driftskostnadene med nærmere 700 000 kroner.

foto
Blå linje viser anleggsgjerder og rød linje viser den nye traseen for gangveien ved Trondheim stadion. Foto: Trondheim kommune
foto
Slik skal det nye pumpehuset se ut.
foto
Bildet viser hvor den nye pumpestasjonen kommer.
foto
Prosjektleder Lars Erik Hårberg lover at elva skal bli renere. Foto: Trondheim kommune