- Bovim kunne vært tydeligere i sin støtte til instituttlederen

foto