Spektrum må terrorsikres – ny bru må trolig bygges

foto