- Jeg gjorde veldig mye for å ta del i sosiale sammenkomster, og ville ikke bli sett på som han som aldri deltok, sier Abdirahman Hassan (19).

Abdirahman startet på statsvitenskap ved NTNU forrige høst. Han opplevde starten på studietiden som ganske vanskelig.

- Jeg hadde gledet meg til mange nye opplevelser som student, men i fadderuka merket jeg raskt at det var mye drikkepress fra omgivelsene. Hvis jeg ikke drakk så var jeg ikke en del av gjengen, på en måte. Det gjorde at jeg synes det var litt vanskelig å ta del i det sosiale som skjedde, forteller Abdirahman, som ikke drikker alkohol.

Ønsket å bli invitert

Abdirahman er åpen om at han var mye ensom det første året av studiene. Han mener det er viktig at folk snakker om temaet, som han mener er tabubelagt blant de fleste unge voksne.

Han var mye alene, spesielt på kveldstid og i helgene.

- Jeg har fått noen gode venner på NTNU, men det er generelt vanskelig å få innpass i sosiale arenaer hvis du ikke drikker. Ofte våknet jeg til bilder på sosiale medier av folk som hang sammen på Samfundet uten at jeg hadde hørt noe om det. Det betyr ofte veldig mye å bare få en invitasjon, sier han.

Abdirahman understreker at han tok mye initiativ. Han hadde flere frivillige verv, og prøvde å by på seg selv. Han ble kjent med folk, men følte seg likevel ofte alene, spesielt i store folkemengder.

- Man kan være ensom selv om man har venner. Jeg følte ikke at jeg hadde så mange jeg kunne være fortrolig med, sier han.

LESERINNLEGG: Altfor mange studenter er ensomme

Sårt for studentene

- Mange har store forventninger, og opplever at forventningene ikke blir møtt. Det framstår som at mange får venner fort, og man blir fort ensom i mengden, sier Monica Brun Løkkeberg, helsesøster hos Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit).

foto
Store forventninger: Monica Brun Løkkeberg og Kristin Fredriksen jobber som helsesøstre hos Sit, og får mange henvendelser fra studenter som er ensomme.

Løkkeberg forteller at majoriteten av henvendelser til helsesøstrene i Sit handler om psykososiale problemer. Hun og kollega Kristin Fredriksen snakker med mange studenter som sliter med ensomhet.

- Det er veldig sårt for studentene. Det er mange som forteller at de har et stort nettverk, men ingen nære venner. Mange opplever vansker med å ta kontakt med andre, sier Fredriksen.

Hun forteller at mange studenter tror de er alene om å være ensomme. Helsesøstrene prøver å normalisere situasjonen for studentene.

- Alle opplever ensomhet. Noen er ensomme i perioder, mens andre er det hele tiden.

Helsesøstrene oppfordrer til å delta på ting og ta initiativ selv. Begge er enige om at fadderuka er viktig.

- Det er lett å falle utenfor hvis man ikke deltar på fadderuka. Vi hører for eksempel fra folk som har byttet studie etter fadderuka, og kommet inn i en klasse hvor resten allerede har blitt kjent med hverandre. Det oppleves ofte vanskelig, sier Løkkeberg.

Utbredt drikkekultur

Abdirahman er klar på at drikkepresset ikke er den eneste årsaken til at han følte seg ensom. At han ikke drikker var snarere en av flere ting som gjorde at han følte seg litt annerledes.

- Det er få med samme bakgrunn som meg blant studenter i Trondheim, og det gjorde at jeg følte meg alene. I tillegg var det vanskelig å føle seg vel i sosiale sammenkomster der alkohol sto i fokus.

Han opplevde ofte at folk stilte seg uforstående til at han har valgt å avstå fra alkohol, og måtte ofte begrunne valget sitt.

- Jeg forstår at folk er nysgjerrig, men mange viser lite forståelse. Det er en veldig utbredt drikkekultur blant studentene i Trondheim, og jeg har inntrykk av at man må drikke for å bli akseptert i veldig mange ulike miljø.

foto
Ensom: Abdirahman Hassan (19) opplevde at starten på studietiden ikke ble helt som han trodde. Han synes det var vanskelig å komme inn i sosiale miljø, og mener at det i stor grad skyldes at han ikke drikker.

Til høsten starter Abdirahman på nye studier i Oslo. Til tross for at det var flere vanskelige stunder i Trondheim, sier han at det er flere ting han kommer til å savne.

Fadderuka oppleves som viktig

Tidligere i sommer viste en undersøkelse fra Danmarks Evalueringsinstitut at studenter som deltar i fadderuke, har mindre sjanse for å droppe ut av studier. Viktigheten av fadderuka underbygges også av tall fra Studentenes helse og trivselsundersøkelse fra 2014. Det er en klar sammenheng mellom deltakelse i fadderuka og positiv opplevelse av studiemiljøet, og mye tyder på at fadderordningen er viktig for etablering av nære vennskap på studiestedet.

Helsesøstrene på Sit opplever samtidig at flere vegrer seg mot å delta på fadderuka fordi mye handler om drikking.

- Det er mange som kjenner på drikkepresset. Hvis man ikke drikker, eller bare ikke drikker nok, så kommer det ofte kommentarer fra andre, sier Fredriksen.

Forsker om drikkepress i jobbsammenheng:  - Å være gravid eller at man kjører bil er eneste unnskyldning som aksepteres

Sit holder kurs for studenter som trenger hjelp til å mestre depresjon eller stress, og kursene har ofte lang ventetid. De opplever jevnlig at alkoholpress kommer opp under kursene. I likhet med Abdirahman, føler mange at de må begrunne hvorfor de avstår fra alkohol.

- Det er synd at det skal være sånn, men jeg tror man lærer seg å ikke bry seg om kommentarer med tiden. Jeg synes man skal gå på fest og være stolt over at man ikke drikker, sier Fredriksen.