Tirsdag blir det folkemøte på Studentersamfundet om NTNUs nye, samlede campus.

Sentralt står blant annet to spørsmål:

1. Skal NTNU få lov til å bygge i parken rundt Gløshaugen?

2. Hvor mye aktivitet skal NTNU ha i Midtbyen?

Her er vedtakene som politikerne ble enige om 10. januar - og tolkningene av dem:

1. «Det forutsettes at campus planlegges på en slik måte at grøntområdet i Høyskoleparken ivaretas.»

Forslaget ble fremmet av Ap med støttepartier, og bare Frp stemte imot. Men hva betyr egentlig å «ivareta»? Kan deler av parken bygges ut?

Berit Tiller, Høyre-politiker: Vedtaket betyr at det ikke bør bygges i parken, i tråd med signaler vi har sendt helt siden i fjor høst. Høyskoleparken fremheves som den mest populære parken i byen, og vi må bevare den.

Monica Rolfsen, NTNU-dekan: Det er vanskelig å tolke vedtaket, men jeg oppfatter det ikke som et generelt byggeforbud. I Hesthagen-området er det åpning for å bygge, og det gjelder også randsonen av parken. Jeg ferdes mye i parken i dag, og ser behov for å oppgradere den.

Merete Kvidal, leder for campusprosjektet: Det står at parken skal «ivaretas», men det er et politisk spørsmål hva man legger i begrepet og det tolkes ulikt. Det er ikke min oppgave å tolke det. Vi skal legge frem forslag som viser hvordan grøntområdene kan ivaretas, og så ser vi hva politikerne sier.

Rita Ottervik (Ap), ordfører: Jeg tror det betyr at vi må strekke oss langt for å ta vare på det flotte grøntområdet fra hovedbygget og ned mot Elgeseter gate. I utgangspunktet er vi altså ikke innstilt på å bygge. Men så må vi komme tilbake til løsninger knyttet blant annet til mulig utvidelse av Studentersamfundet, parkeringsplassen ved Hesthagen og randsonen mot Gløshaugen.

Marte Øien, leder av Studenttinget: Vi tolker det som at man kan bygge, men at man må ta hensyn. Så er det også uklart hvor grensene for parken går. Vi ønsker ikke at mye av grøntarealet skal bygges ut.

Aksel Tjora, NTNU-professor: Vedtaket innebærer at man vil jobbe hardt for å forhindre bygging i parken. Å bygge der er irreversibelt, og bygger du, har du ødelagt parken for all fremtid.

Ottar Michelsen, SV-politiker: Vi mener vedtaket åpner for å bygge i deler av parken, men utfordringen er nettopp at vedtaket er tolkbart. Ulike parti legger ulike ting i det, både hvordan man definerer Høyskoleparken og hva som menes med «ivareta».

Les kommentaren: Campus-konkurransen kom på feil tidspunkt

Les også: Spriket mellom NTNU og kommunen er urovekkende

2. «Trondheim kommune mener NTNU bør ha en sterk tilstedeværelse i Midtbyen innenfor elveslyngen.»

Dette er Tiller (H) sitt forslag, og alle partier sluttet seg til det. Men hva betyr det i praksis? Er det nok at NTNU beholder dagens tilstedeværelse, eller bør det bygges mer?

Berit Tiller, Høyre-politiker: Jeg oppfatter at vedtaket betyr at det bør bygges mer i Midtbyen. Jeg har foreslått KAM-senter (for kunst, arkitektur og musikk) på Leüthenhaven, men er lydhør for bedre alternativer.

Monica Rolfsen, NTNU-dekan: Kommunen mener vi skal øke aktiviteten, men vi har allerede mye tilstedeværelse med Vitenskapsmuseet, og så kommer lærerutdanningen dit også i overskuelig fremtid.

Merete Kvidal, leder for campusprosjektet: Vedtaket betyr at kommunen ønsker seg mer aktivitet i Midtbyen, men NTNU har styrevedtak på at vi mener vi bør være mer samlet enn som så. Vi har vurdert Midtbyen, men konkludert med at det fører til for stor spredning for våre behov.

Rita Ottervik (Ap), ordfører: For meg betyr dette at vi må sikre dagens og fremtidig aktivitet. Jeg ønsker meg en utbyggingen knyttet til Vitenskapsmuseet, både til publikum, men også for studenter og forelesere. Det er et konkret byggeprosjekt jeg vil ha med i denne runden.

Marte Øien, leder av Studenttinget: Vi ønsker mer tilstedeværelse i Midtbyen, men det må ikke være i form av campus. Det kan være ulike arenaer i Midtbyen, som debatter og møter. Det holder det man har i dag på Kalvskinnet, det må ikke bygges mer.

Aksel Tjora, NTNU-professor: I praksis betyr vedtaket at man vil videreutvikle aktiviteten på Kalvskinnet til en ordentlig del av campus og ikke bare en liten del med lærerutdanning. Vedtaket innebærer at man ønsker å bruke eksisterende lokaler – og bygge nytt på Leüthenhaven og Kalvskinnet.

Ottar Michelsen, SV-politiker: Dette er også et «alt og ingenting»-vedtaket, dessverre. Det betyr i alle fall ikke at det bygges mer.

Les også: Campusprosjektet er en faglig og demokratisk fallitt

- Skuffende av NTNU

Berit Tiller er frustrert over en del av dialogen med NTNU:

- Vi har sendt tydelige signaler i våre vedtak, men det virker ikke som om NTNU oppfatter dem. Frustrasjonen øker når de sier de vil ha en debatt, men samtidig avviser alle innspill. Det er skuffende. Det virker som om de tenker at de bare kjører på, så får de det nok som de vil til slutt, sier Berit Tiller (H).

Ordfører Rita Ottervik deler noe av frustrasjonen, men ikke all:

- NTNU har lyttet til kommunen i den forstand at de egentlig ville avvikle Midtbyen, men så har de endret seg mot mer tilstedeværelse. Når det er sagt, kan vi være frustrerte over ønsket om nedbygging av Høyskoleparken. Men det er tidlig i prosessen, og jeg er opptatt av at universitetet nå selv må finne ut av hva som er fornuftig for dem, sier Ottervik.

NB: 15. mai offentliggjøres vinneren idékonkurransen om NTNUs campus. Fem arkitektkontor er i finalen.

Les et større intervju med Ottervik om planene her.

foto