- Situasjonen er helt uakseptabel. Mange foreldre har ringt til meg og sagt de vil nekte å sende barna med skolebussen før veien er helt trygg, sier FAU-leder Bente Sandmo ved Sør-Roan skole.

Fylkesvei 14 ble stengt på grunn av et steinras sør for Roan sentrum forrige tirsdag. Veien er fortsatt stengt, og 15-20 elever ved barne- og ungdomsskolen på Hongsand har vært fraktet mellom kommunesenteret nord for rasstedet og skolen i fiskebåt. Overfarten tar en halv times tid hver vei.

Statens vegvesen vet foreløpig ikke når veien kan gjenåpnes, det kan ta flere dager før arbeidet med rassikring er ferdig. Et par hundre personer sør for rasstedet er veiløse.

En dronefilm fra rasområdet har skapt utrygghet blant foreldrene.

foto
Veien sperret: Steinblokker raste ned på fylkesvei 14 fra den høye fjellveggen. Nå pågår sikring og rensking av fjellsiden.

- Dronefilmen viser at en lengre strekning enn selve rasstedet er farlig. Foreldre og foresatte har ingen tillit til at veien er sikret godt nok når Vegvesenet gjenåpner den. Vi har hørt at veien er sikker før, og så har det skjedd nye utrasinger. Sikringsarbeidene må gjøres over en lengre strekning, sier Sandmo.

Fiskere stiller opp

Brødrene Odd Inge og Terje Viken har tatt ansvaret for transporten av personer og gods mellom Roan havn og Hongsand etter raset. De fleste dagene er det fiskebåten «Kåpa» som er benyttet, men denne uken har det til dels vært tung sjø, og den 69 fot store «Meløypynt» er brukt.

- Vi ble kontaktet av kommunen med spørsmål om vi kunne stille opp. Akkurat nå er det en roligere periode for oss, så vi sa ja til å hjelpe til. Vi kaller dette en stor dugnad ettersom båtene ikke er sertifisert til å frakte passasjerer, sier Terje Viken, eier av «Meløypynt».

Den første turen med skoleunger fra Roan går tidlig om morgenen, og det er retur etter skoleslutt. Det følger alltid flere voksne med, og ingen barn får oppholde seg ute på dekk under overfarten. De yngste barna er seks år gamle.

foto
Dugnad: Fisker Terje Viken frakter folk og gods mens veien er stengt.

FAU støtter foreldrene

Raset har skremt foreldrene, forteller Bente Sandmo.

- Det er ikke vanskelig å dele bekymringen. Som FAU-leder er jeg meget bekymret for at våre barn må ferdes på en slik rasutsatt strekning daglig. Rasstedet ved Måvika i Bergfjord er en av de farligste strekningene vi har i Roan. Vi støtter foreldrene fullt ut, sier Sandmo.

Hun mener barna fortsatt må fraktes i båt mellom kommunesenteret og skolen på Hongsand. Det er omkring 40 elever ved skolen, og nærmere halvparten har normalt brukt skolebuss på den syv kilometer lange strekningen mellom Roan og skolestedet Hongsand.

- Båtskyss er ingen ideell løsning, men det er ingen annen utvei inntil veien er sikker eller det er bygd en ny trase, sier Sandmo.

foto
Ikke trygg: FAU-leder Bente Sandmo sier mange foreldre ikke slår seg til ro med at veien er trygg når den åpnes igjen etter raset forrige uke.

Buss med forsterket tak

Ordfører Einar Eian i Roan legger ikke skjul på at stengningen har skapt mange problemer i hverdagen både for innbyggere og næringsliv. Kråkøy slakteri på Hongsand har måttet permittere over 50 ansatte.

Ordføreren har stor forståelse for foreldrenes bekymringer.

- Skoleveien er langt fra sikker. Skolebussen som kjører mellom Roan sentrum og Hongsand, har faktisk forsterket tak. Det må være landets eneste av den typen, sier Eian. Nå håper han fylkeskommunen og Vegvesenet vil prioritere kommunen høyere i rassikringen.

- Vi tar opp dette i kommunestyret og ber om at det lages et forprosjekt for hvordan veiene våre skal sikres på en bedre måte, sier Eian.

Går greit med båt

Arne Willy Kiran har to barn som har vært avhengig av båtskyssen for å komme seg til og fra Sør-Roan skole.

- Dette er ingen idealsituasjon, men jeg føler transporten skjer under trygge forhold. Det er vante fiskere som eier båtene, og flere voksne er med under overfarten. Været har også vært bra det meste av tiden, sier Kiran.

Han ser ikke lyst på å sende barna med skolebuss på fylkesveien. Skolebussen kjørte forbi rasstedet under en time før de tunge steinblokkene raste ned forrige uke.

- Det bør være et alternativ til skolebussen inntil Vegvesenet kan garantere for at det er sikkert å ferdes der. Jeg har selv sett dronefilmen som er tatt opp i rasområdet. Den gir meg ihvertfall ikke lyst til å sende ungene med bussen. Det er sprekkdannelser og løse steinblokker på hele strekningen, sier Kiran, som også er leder for skolemiljøutvalget.

foto
Skoleskyssen: Fisker Odd Inge Viken har tatt ansvar for frakt av både folk og gods denne uka. Her er Anne Linnea Nygård ( t.v.) og Preben Ressem på vei hjem fra skolen. Bak Thea Emilie Stjern.

Ikke mulig å gi garantier

Avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen forstår foreldrenes bekymring.

- Vi har fått et brev fra FAU og er kjent med bakgrunnen for at foreldrene har tatt opp saken. Det er ingen tvil om at den aktuelle strekningen er rasutsatt og at dette er en krevende fjellside. Vegvesenet gjør tiltak på stedet både for å renske fjellet for løsmasserog bolte ekstra der det er risiko for nye ras. Vi mener dette vil gi området den samme sikkerheten som før raset skjedde, sier Solvi.

Hun understreker at Vegvesenet aldri kan gi garantier for at det ikke skjer nye ras på denne typen strekninger.

- Vi har ikke metoder for å forutsi når det vil rase på nytt, men vi vet at forhold som nedbør og store temperatursvigninger øker risikoen for ras, sier Solvi.

Hun viser også til at Vegvesenet må holde seg innenfor de politisk vedtatte rammene.

- Mer omfattende sikringsarbeider og bygging av ny vei er avhengig av politiske prioriteringer og vedtak. I Roan er det flere rasutsatte strekninger. Dersom det skulle bygges tunneler på alle disse strekningene, snakker vi om investeringer på mellom en halv og en milliard kroner, sier Solvi.