- Barn ned i niårsalderen oppholder seg alene på Marinen om kveldene

foto