Kontrakt: 3 grand av syd. Flere fikk hjerter 10 ut til knekten. Fortsettelsen var ruter til damen og spar 10 som fikk seile (noen steder dekket med damen). Nå var det elleve sikre stikk. Er det noen mulighet for tolv? La oss si du tar ruterstikkene først, så resten av sparstikkene. Dette blir igjen før den siste sparen:

På spar 9 fanges vest i en interessant skvis. Hvis han kaster en kløver kan spillefører kaste hjerter fra nord, ta for hjerter ess og spille kløver. Da kommer vests andre kløverhonnør på, kongen presser ut esset, og øst må gi nord det siste stikket for kløver 10 – tolv stikk. Men syd har et valg i diagramsituasjonen. Vest kunne hatt kløver ess i stedet for D-kn. I så fall må han holde to hjerter og det blir plass til kun en kløver.

Om dette er tilfelle må spillefører kaste kløver på spar 9 og så spille kløver til vests single ess, hvoretter hjerteroppspill med to kort igjen ville gitt det tolvte stikket. De som satset på kløver ess hos vest fikk ikke for hjerter ess, øst tok resten – kun ti stikk. De som tok sine elleve og timet det riktig fikk for kløver 10 til slutt og tolv stikk. De fleste fikk elleve fordi de ikke gjorde det korrekt mot slutten av spillet.

Her kan du lese mer om bridge.