Her holder det på å gå galt: - Jeg måtte stå på bremsen for å klare å stoppe

foto