Oslo: Når 40 000 soldater fra 30 land, med 10 000 kjøretøy, skal øve på kamp i perioden 31. oktober til 7. november, vil det merkes. Øvelsen er kort og godt den største på norsk jord siden den kalde krigen.

I enkelte områder betyr det køer og forsinkelser på veiene. Det kommer i tillegg til fly og helikopter i luften og krigsskip i Norskehavet.

– Det blir utfordringer med militære kolonner som kjører saktere enn vi er vant til. Av og til må sivil trafikk stanses helt, blant annet på grunn av vektbegrensning på bruer. Vi jobber for at dagliglivet skal bli minst mulig berørt, men tilstedeværelsen vil absolutt merkes, sier sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen.

- Vi tror øvelsen vil gi en positiv effekt for regional og lokal næringsvirksomhet. Vi anslår at det vil kjøpes varer og tjenester for 1,5 milliarder i forbindelse med øvelsen, sier Jakobsen.

Forberedt på det meste

Fredag presenterte han og flere andre fra Forsvaret planene for høstens gigantøvelse for pressen, sammen med representanter for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap planene for høstens gigantøvelsen for pressen.

- Vi jobber etter et prinsipp om det ikke spiller noen rolle hva vi treffes av, enten det er klima, sikkerhetspolitiske situasjoner eller andre ting. Det viktigste er at den generelle beredskapen er på plass. Derfor blir Trident Juncture viktig for oss, for å se og teste våre egne systemer, sier Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Daae sier samkjøring og planlegging vil være en viktig del både før og under øvelsen.

foto
Direktøren for Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, Cecilie Daae, la vekt på at de vil bli testet på mye av det samme som nødetatene opplevde 22. juli. Her fotografert under pressemøte om NATO-øvelsen Trident Juncture.

- Det som er utfordrende er eventuelle andre hendelser i parallell, som for eksempel et ras slik vi har sett nå i Trøndelag. Derfor jobber vi mye med å drøfte håndteringen av større hendelser parallelt, sier hun.

Det er også Jakobsen enig i.

- Vi føler oss godt forberedt, men vær og ytre forhold kan påvirke gjennomføringen av øvelsen, og ulykker kan skje, sier han.

Norge blir angrepet

Scenarioet for øvelsen er en såkalt artikkel 4-situasjon som utvikler seg til en artikkel 5-situasjon. Det betyr at Norge blir angrepet og trenger hjelp fra sine allierte for å forsvare seg. Angriperen er det fiktive landet Mureius.

Ifølge sentrale Nato-ledere er det samtidig et klart mål å signalisere styrke overfor Russland og vise hva Nato kan. Øvelsen foregår imidlertid langt sør i Norge.

- Grunnen til at det ikke vil være noe aktivitet i Finnmark er først og fremst på grunn av vårt unike forhold til Russland. Vi må finne en balanse mellom å unngå provokasjon og avskrekking. Vi ser ikke noen grunn til å heve spenningsnivået, og vi ønsker ikke å provosere russerne med 40 000 soldater ved grensen, sier generalmajor Rune Jakobsen.

foto
Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen, og direktøren for Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, Cecilie Daae under pressemøte om NATO-øvelsen Trident Juncture.

Russland er imidlertid invitert til å sende observatører til øvelsen. Samtidig er Nato forberedt på at Trident Juncture vil være en mulighet for russerne til å øve på ulike påvirkningsmetoder.

Ikke helt ferdig planlagt

Det er allerede kjent at det 30 oktober blir en egen landgangsoperasjon på Byneset til ære for ca. 500 VIP-gjester. Det vil si statsledere, politikere og høyere offiserer. I alt ca. 1000 soldater vil delta. I tillegg jobbes det ifølge Forsvaret også med en mediedag på Værnes for å vise frem flygende materiell.

I Midt-Norge blir havnene i Orkanger, på Fiborgtangen i Skogn i Levanger, og i Åndalsnes, viktige for inn og utskiping av materiell og utstyr. Flyplassene på Værnes og Ørlandet blir også sentrale både før, under og etter øvelsen. Der vil det både bli tatt imot styrker og materiell. De blir også sentrale i luftoperasjonene under øvelsen. Adresseavisen er også kjent med at det amerikanske marinekorpset vil forlegge ca. 3500 mann der i en lengre periode for å forberede og delta i øvelsen. Disse vil også hente ut materiell fra fjellagrene i Midt-Norge.

Øvelsen er nå i stor grad planlagt på forhånd, for å ta hensyn til miljøet og sivilbefolkningen. Styrkene får en viss fleksibilitet innenfor avgrensede områder. Aller siste planleggingsmøte for Nato før øvelsen vil foregå i Trondheim i midten av juli.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter