Gjennom dette hullet fikk tyvene med seg verdier for 10 000

foto