Sverige ledet med 9,5 IMP da kampen startet (carry-over pga. bedre plassering i kvalifiseringen). Det startet best for svenskene som fikk opp en ledelse på vel 20 IMP tidlig, mye pga. av dette spillet. Norges syd fikk spar ut mot 3 grand, liten fra øst og knekten vant stikket. Han spilte kløver til esset og dro ruter 10 som fikk seile til vests knekt.

Tilbake kom spar dame til esset (øst kastet ruter). Hva ville du gjort nå? Vår mann spilte kløver dame og kløver til kongen. Da den fargen ikke ga ekstra stikk prøvde han ruterfinessen. Dette ga gode sjanser, men var ikke godt nok:

Da dobbelfinessen i ruter gikk galt ble det bare åtte stikk. Vest godspilte sparen og kom inn på hjerter konge. Syd glemte nok å ta med seg enda en sjanse. Etter en ruterfinesse og mer spar fra vest burde han spilt liten hjerter.

Da vinnes med kongen hos vest, og sitter den ikke der er det fortsatt tid til å prøve kløveren, så ta den andre ruterfinessen som siste sjanse. Sveriges syd fikk ruter ut til saksen. Det ga ekstra stikk tilsvarende spar knekt som nordmannen fikk for.

Svensken tok med seg sjansen i hjerter og vant ni stikk. Dette ga 12 IMP til Sverige som i skrivende stund ledet med 14, men det var da fortsatt 42 spill igjen.

Her kan du lese mer om bridge.