Etter tre passer åpnet syd med 1 hjerter, og han havnet til slutt i 4 hjerter. Spar 10 kom ut til østs konge fulgt av spar ess som syd trumfet. Hva nå? Med slik hjerter spilles normalt liten til knekten. Om den ryker til damen blir beste sjanse senere å spille hjerter til esset. En honnør foran og 3-2 sits er håpet, en bedre sjanse enn spille på E-D satt dobbel bak. Men dette er bare teori som ikke kan brukes her pga. den informasjonen syd sitter med. Meldingene og de to første stikkene har fortalt mye.

Øst har vist E-K-kn i spar (utspillet av spar 10 er sjelden falskt, øst har nok knekten). Siden øst passet i tredje hånd utenfor sonen har han neppe hjerter ess (12 hp). Han kan ha damen, og med 3-2 sits er det i så fall greit. Men med så klar informasjonen (vest har hjerter ess) kan det ikke koste noe å ta med seg denne sitsen:

Spilles normalt (liten til knekten) blir det tre trumftapere. Syd bør i tredje stikk spille liten hjerter fra hånden! Vest har temmelig sikkert hjerter ess. Å spille liten fra begge hender først tar med seg akkurat esset singel. Hvis vest har esset dobbel eller tredje og øst damen går det bra uansett.

De vinner stikket lavt, men i neste trumfrunde spilles i så fall fra nord til knekten. Som det her sitter kommer esset på luft om liten spilles først, og tre hjertertapere unngås – ti stikk!

Her kan du lese mer om bridge.