Mange folkevalgte klarer ikke å møte opp i bystyret

foto