Prost Nils Åge Aune, prost Sør-Innherad: – Påskebudskapet har betydning for min hverdag og svarer på noen av mine mest grunnleggende behov som menneske.

For det første handler påsken om at jeg er elsket betingelsesløst. Når Jesus dør på korset, viser det at Gud bryr seg om oss. Da alt sto på spill, sendte Gud oss Jesus for å lide og dø. Er det ikke det vi alle lengter etter, å vite at jeg er elsket uten betingelser?

For det andre understreker påskebudskapet håpet. Den tomme graven er en fantastisk fortelling som forteller oss at mørket blir overvunnet av lyset og at livet er sterkere enn døden. At livet vant påskedag gir livet mening!

Jeg elsker å synge påskesalmene. «Påskemorgen slukker sorgen» er en fantastisk sang.

For det tredje minner påsken oss om fellesskapet, betydningen av å være sammen. På skjærtorsdag tilbringer Jesus sin siste kveld sammen med sine venner før han dør på korset. Fellesskap er utrolig viktig. Jeg merker selv hvilken glede det gir meg når hele familien er samlet i høytidene.

Prost Herborg Oline Finnset, Strinda: – Påskefortellingen er fortettet og dramatisk, og alle fortellingene knyttet til de ulike dagene utfyller hverandre. Det blir ikke påske uten fest og inntog i Jerusalem, påskemåltid, kamp i Getsemane, svik, lidelse, død og bunnløs sorg – og oppstandelse påskedag.

Påskedagens oppstandelse og jubel er umulig uten det mørke bakteppet som ligger i hendelsene skjærtorsdag og langfredag, men det er den oppståtte Kristus vi tror på !

Det viktigste i påskens budskap, er at Jesus gjennom sin død og oppstandelse vant over dødskreftene, og at det gjør en forskjell også i våre liv: Vi har fått håpet om oppstandelsen. Når Jesus møter vennene sine etter påskedagen, kan vi merke oss hva han gjør: Han trøster dem, forklarer dem hva alt som har hendt betyr, og han er sammen med dem.

Da Jesus sto opp av graven, fikk han ikke en ny kropp, han kunne kjennes igjen i den samme som før. Slik viser den korsfestede og oppståtte vei for oss: Han er den første som har gått gjennom døden til livet. Vi mennesker og all Guds skapning skal bli fornyet sammen med ham.

Domprost Ragnhild Jepsen, Nidaros domprosti: – I påskens fortellinger får Jesus kjenne dødskreftene på egen kropp. Jesus gjennomlevde redsel på sin Via Dolorosa – smertens vei. Han opplevde sviket da en av disiplene sviktet han for 30 sølvpenger. Han opplevde maktmisbruket da overprestene og Pilatus fant sammen i å gjøre ham til en forbryter som kunne frigis eller dømmes, alt etter stemningen i folket. Vi kan kjenne de samme ødeleggende krefter i vår verden.

Så feirer vi påske, og skjønner at det er disse kreftene Jesu oppstandelse legger øde. Vi skal ikke overgi oss til håpløsheten, volden og misnøyen. Vi skal ikke bli værende i graven. Gjennom Jesu oppstandelse har vi fått krefter til nytt liv.

Jesu oppstandelse gjør det klart at Guds rettferdighet er annerledes enn vår rettferdighet. Når verden insisterer på at død, frykt, misunnelse og splid er uunngåelige deler av vår eksistens, forkynner den tomme graven det motsatte: Ved å stå opp fra de døde, viser Jesus oss en ny vei. Den oppstandne Kristus viser oss Livets vei!

Prost Kristine Sandmæl, Lofoten: – Kristi oppstandelse er det viktigste i påskebudskapet! Alt som skjer tidligere i påsken, på palmesøndag, skjærtorsdag og langfredag, er bare et oppspill.

Påsken viser oss en Gud som er villig til å gjøre alt for den verden Han elsker. På skjærtorsdag er Jesu alles tjener, og gir oss et forbilde. Han vil vi skal være andres tjener. Og Han viser oss at nattverden er til for alle.

På langfredag dør Jesus for oss. Det viktige som skjer da er at det setter oss i et rettferdig forhold til Gud. Langfredagens lidelse gjør at Gud har kjent på sin egen kropp all mulig lidelse. Når vi selv møter lidelse, vet Gud hvordan vi har det, fordi Han har opplevd det selv.

På langfredag viser Gud at Han er allmektig. Det viser Han også på påskedag. Uten Kristi oppstandelse er kristendommen ingenting, og veldig lite grensesprengende. Det er oppstandelsen som gjør kristendommen til en tro som peker ut over dette livet. Det er den som gir oss håp.

Dagfinn Thomassen Foto: KIM NYGÅRD

Prost Dagfinn Thomassen, Orkdal: – Det viktigste i påskebudskapet er den tomme graven! Jesu oppstandelse legger grunnlaget for det den kristne kirke er bygget på. Uten påskemorgen har Kirken heller lite å fare med. Påskemorgen er dagen da døden døde og livet vant. At Jesus sto opp fra de døde viser at døden tok ikke siste stikk og at døden ikke får siste ord. Oppstandelsen er håpet Kirken kan formidle inn i dødens verden.

Påsken viser oss at Jesus ikke bare bærer verdens synd og skyld, han gir oss også løsningen. Lar man påsken bare handle om lidelseshistorien og setter punktum for påskedramaet på langfredag, blir det ufullstendig.

Påskemorgen er både en finale og en overture. Da Jesus står opp av graven slutter påskedramaet. Samtidig er det begynnelsen på det nye livet. Da begynner den egentlige påskehøytiden! Slik som Jesus oppsto, skal vi!

Nils Åge Aune Foto: Leif Arne Holme
Herborg Oline Finnset Foto: Scanpix
Ragnhild Jepsen Foto: Therese Alice Sanne
Kristine Sanmæl Foto: Kirkerådet
Dagfinn Thomassen Foto: KIM NYGÅRD