- Vi må se alt under ett for å planlegge transportløsninger for fremtiden, sier Karin Bjørkhaug (KrF), som leder transportkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Adresseavisen skrev onsdag at byplansjef Hilde Bøkestad anbefaler å vente med videre behandling av de store områdereguleringsplanene på østsiden av byen. De mener to trafikkanalyser som de private utbyggerne har laget for Rotvoll og Overvik, ikke gir godt nok kunnskapsgrunnlag. Utbyggerne på Overvik og Rotvoll er sterkt uenige i byplansjefens forslag om utsettelse. De mener deres egne trafikkanalyser er gode.

Les også: Ap overrasket og Frp sjokkert over byplansjefen

- Trenger tid

20. juni skal politikerne ta stilling til forslaget om å vente med videre behandling frem til tidligst desember. Da kommer en større byutredning, som nå lages for Norges ni største byer i forbindelse med bymiljøavtalene.

- Det er sterke interesser som vil det annerledes, men politikerne bør lytte til byplansjefen. Vi trenger mer tid dersom vi skal lykkes med målet om at personbiltrafikken ikke skal vokse, sier Bjørkhaug.

- Hva skjer dersom politikerne heller hører på utbyggerne?

- På Overvik og Rotvoll har vi mulighet til å få til områder i byen hvor det blir raskere med buss inn til sentrum enn det blir med bil. Dette vil bli veldig viktig for å nå kravet om nullvekst i biltrafikken. For å få til dette, må vi vente på byutredningen og se alt under ett, sier Bjørkhaug.

Les bakgrunn for saken: - Dramatisk for oss, sier utbygger

Les også: Slik lyktes de mektige aktørene på Overvik

LO ber om forutsigbarhet

Distriktssekretær for LO i Sør-Trøndelag, Kristian Tangen, er opptatt av hvordan denne saken kan påvirke sysselsettingen:

- Manglende forutsigbarhet fra byplankontoret kan gi usikkerhet blant arbeidstakere innen bygg- og anleggsbransjen. I verste fall vet vi at unødvendig byråkrati kan føre til permitteringer og oppsigelser i det som er en sårbar bransje, sier Tangen.

foto
LOs Kristian Tangen.

- Men man bør vel være sikker på at man tar de rette valgene i så store prosjekter?

- Hovedpoenget vårt er at byggebransjen opplever store konjunktursvingninger og den er avhengig av forutsigbarhet fra kommunen, sier Tangen.