AUF krevde rusreform: - Skal vi straffe folk som trenger hjelp?