De var de mest glamorøse av alle, men bodde blant rotter

foto