Skal rive bensinstasjon i Trondheim og bygge nytt i seks etasjer