Statens naturoppsyn (SNO) har gjennomført tellingen, der hensikten er å få oversikt over antall dyr i stammen og sammensetningen fordelt på kyr, okser og kalver.

Miljødirektoratet opplyser at tellingen viser at det lever minst 249 dyr på Dovrefjell nå, mot minst 220 dyr i fjor. Av disse er det minimum 114 voksne kyr, 25 dyr født i 2016 og 44 voksne okser. Resten er individer født i 2014 og 2015.

En del kalver vil dø

– Årets resultat samsvarer godt med tellinga i 2016, fordi vi trolig ikke fant alle dyrene da, sier seniorrådgiver Tord Bretten i SNO.

Før årets kalving er det 137 potensielt kjønnsmodne dyr i bestanden, som trolig gir en tilvekst på 80–90 kalver, og en bestand på cirka 330 til 340 dyr etter kalving.

– Ut fra registreringene de siste årene, antar vi at en del av årets kalver vi dø som følge av lungebetennelse utover sensommeren og høsten, sier Betten.