For første gang er villaksen på rødlista over arter som kan dø ut

foto