Vil bruke pensjonerte politifolk til å gå inn i private hjem og karantenehus

foto