Det har ikke falt så mye februarnedbør i Sunndal siden 1898