Soknedal-E6 kan bli forberedt for utvidelse til fire kjørefelt

foto