- I vinterferien skal jeg ta 14 timer tog istedenfor å fly

foto