- En skulle tro at mannfolk også kan klare å trykke på rett knapp på mobilen