Ikke mistanke om noe kriminelt etter barnedødsfall i Trøndelag

foto