Superhøytrykk kan gi lengste varmebølge i juni i Trøndelag på nærmere 30 år

foto