Jobber med spillefilm om CIA-sjef Colbys krigsoppdrag i Trøndelag

foto