Vil bygge ny dagligvarebutikk her. Det er bare ett stort problem

foto