Statens legemiddelverk har avdekket 22 avvik hos Sykehusapoteket i Trondheim. De ansatte har varslet om for høy arbeidsbelastning og ytret sin bekymring for pasientsikkerheten i årevis.