Per Helge Andersen tror en uføreandel ville ha blokkert alle muligheter for å komme videre i yrkeslivet.

- Men jeg har heldigvis papir på at jeg ikke er lat, ler humørsprederen.

La alle kort på bordet

Per Helge er i dag ansvarlig for service på brannalarmanlegg hos Oras i Trondheim og i tillegg bistår han på salg og markedsarbeid. Det var NHO-prosjektet Ringer i vannet, og arbeid og inkluderingsbedriften Escala, som åpnet dørene til Oras, som er et heleid datterselskap av Bravida og Norges ledende VVS-entreprenør med 13 avdelinger, over 700 medarbeidere og 1,2 milliarder kroner i omsetning.

- Jeg var serviceelektriker i et annet firma, men klarte ikke å stå i den jobben da jeg ble syk. NAV ville uføretrygde meg i 50 prosent, men jeg nektet. Jeg var bare 29 år, og så ikke for meg et liv som naver resten av livet. Derfor er jeg svært glad for at det åpnet seg en mulighet gjennom Ringer i vannet, sier Per Helge.

Masse ressurser i utenforskapet

Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft.

- Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter. Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet, sier Janne Krohn-Hansen, regionansvarlig for Trøndelag og Nordland. Hun har fulgt prosjektet siden oppstarten i 2013.

- Bedriften får den arbeidskraften de er på utkikk etter. Vi bruker nettverket vårt og finner den kandidaten som passer. Det finnes utrolig masse ressurser i utenforskapet, sier Krohn-Hansen.

Base på 1000 jobbsøkere

Per Helges sjef, Bjørn Pettersen, sier det er vanskelig å rekruttere de rette personene.

- Vi merker mangelen på kvalifisert arbeidskraft. Vi har søkt og søkt etter folk uten å finne de rette personene. Derfor har Ringer i vannet vært til god hjelp for oss. Per Helge hadde akkurat den kompetansen som vi trengte der og da, sier Bjørn Pettersen, leder på klimaservice i Oras

Per Helge fikk på sin side hjelp av arbeids- og inkluderingsbedriften Escala for å få en ny start i livet.

- Vi jobber målrettet for å få tak i de rette personene som passer akkurat den og den bedriften. Derfor er det viktig at vi kjenner bedriftens behov og de aktuelle kandidatene godt, sier Key Account Manager Anne Bente Aune.

- Vi er åtte arbeids og inkluderingsbedrifter, som har en base på 1000 jobbsøkere som er på tiltak hos oss, og som har mer eller mindre utfordringer med å få seg jobb, sier Aune, som i likhet med Janne Krohn-Hansen skryter av næringslivet i Trondheimsregionen.

- De er veldig dyktig til å ta inn folk fra utenforskapet. De har faktisk skjønt at våre kandidater sitter på verdifull kompetanse, sier de.

Tenker ikke diagnose

Mange bedrifter har ikke tatt inn over seg at AS Norge kommer til å skrike etter arbeidskraft i fremtiden.

- Derfor må vi ta i bruk reserven som finnes i utenforskapet. Bedriftene som blir med i prosjektet får lønnstilskudd i praksisperioden og kan søke om fritak fra å betale lønn i arbeidsgiverperioden på 16 dager.

- Det har mye å si at man ikke blir en belastning for bedriften, mener Per Helge.

Sjefen hans, Bjørn Pettersen, sier det handler om å gi folk en sjanse.

- Vi tenker ikke så mye på diagnose når vi ansetter folk gjennom Ringer i vannet. Vi har tatt inn flere gjennom prosjektet, og har veldig gode erfaringer med det. Vi er dessuten glad for at Per Helge har vært åpen om sin egen diagnose. Per dags dato har ikke vi merket noe til hans MS.

- Viktig å ta samfunnsansvar

Per Helge sier han styrer mye av arbeidsdagen selv.

- Jeg har ikke den verste formen for MS, men jeg har en type som ulmer og som slår til nå og da. Sykdommen kan slå ut som Fatigue, som kan beskrives som en følelse av trøtthet, kraftløshet og mangel på motivasjon, sier budalingen Per Helge, som er bosatt på Støren.

- Det var veldig godt å få svar på hvorfor jeg var i så dårlig form. Det finnes like mange diagnoser som det er folk som har MS. Men når det er sagt. Dette er ikke det dummeste stedet å få MS på. St. Olavs hospital er i front på denne sykdommen, sier Per Helge.

Distriktskleder i Oras, Robert Walnum Skjervstad, er veldig fornøyd med innsatsen til MS-syke Per Helge Andersen

- Han gjør en strålende jobb. Han er dessuten en veldig omgjengelig og fin fyr, sier han.

- Det er dessuten viktig å ta samfunnsansvar, mener Robert Walnum Skjervstad.

- Vi trenger alle

Regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag mener det er viktig at tiden man står helt eller delvis utenfor arbeidslivet bli kortest mulig. Han er bekymret for at så mange som hver femte nordmann havner i utenforskapet.

- Jeg tror ikke man blir friskere av å bli ufør. Vi har sett at det er vanskelig å komme tilbake til det ordinære arbeidslivet dersom man blir ufør i en eller annen grad. Desto lengre man blir stående utenfor arbeidslivet desto vanskeligere blir det å komme tilbake. Dessuten trenger Norge alle som har en eller annen form for restarbeidsevne.

- Vi har ikke råd

Tord Lien sier norsk økonomi ikke har råd til å gå glipp av så mange dyktige ressurser som bli stående utenfor.

-Vi har rett og slett ikke råd til å gå glipp av restarbeidsevnen til disse menneskene.

Lien skjønner poenget til MS-syke Per Helge Andersen om at han frykter å bli stående utenfor arbeidslivet for alltid dersom han gjorde slik NAV ville – å uføretrygde seg i 50 prosent i en alder av 29 år.

- Jeg vil ikke gå inn i det enkelte tilfellet, men han har et poeng. Å møte jobbsituasjonen på den måten er en bra plan dersom man ønsker å komme tilbake i arbeidslivet. Bedrifter og samfunnet for øvrig må legge til rette for dem som virkelig vil tilbake.

- Må jobbe det de kan

Lien mener Ringer i vannet er et viktig bidrag til å mobilisere flere som har en utfordring med å komme inn i arbeidslivet igjen.

- Dette bidrar til å redusere utenforskapet, sier Lien. Han innrømmer også at dette handler om egne interesser for å skaffe nok arbeidskraft.

- Ringer i vannet er et bidrag til storsamfunnet og enkeltmennesker, men også et bidrag til våre egne bedrifter. Dette mobiliserer arbeidskraft og det vil ikke bli mindre behov for det i fremtiden. Det er dessuten stadig færre unge som kommer inn på arbeidsmarkedet. Flere må i fremtiden jobbe 100 prosent og vi må ha færre på 50 prosent – og de som har restarbeidsevne må jobbe det de kan, sier NHOs regiondirektør Tord Lien.

Fakta: Ringer i vannet

Ringer i Vannet er NHOs eget rekrutteringsprosjekt som bistår medlemsbedrifter i jakten på arbeidskraft.

Arbeids- og inkluderingsbedriftene som deltar i satsingen, kartlegger NHO-bedriftenes rekrutteringsbehov og finner den best egnede kandidaten til stillingen.

I Trøndelag er det disse arbeids og inkluderingsbedriftene som utgjør Ringer i Vannet: AS Reko, Fides AS, Norservice AS, Fretex Midt-Norge AS, Stavne Arbeid og Kompetanse KF, Prima AS, Beredt Kompetanse AS og Rosenvik AS.

Disse åtte bedriftene hjalp 500 personer tilbake til et aktivt arbeidsliv i 2016. 20 prosent av disse fikk jobb i NHO sine medlemsbedrifter. Satsingen er et samarbeid mellom NAV, arbeids og inkluderingsbedriftene i NHO Service og NHO.

I Trøndelag har 180 NHO-bedrifter tegnet rekrutteringsavtaler med Ringer i Vannet, på landsbasis 1900 bedrifter og 40 konsern.

foto
- Jeg var bare 29 år, og så ikke for meg et liv som naver resten av livet. Derfor er jeg svært glad for at det åpnet seg en mulighet gjennom Ringer i vannet, sier MS-syke Per Helge Andersen. Foto: Levin Nestvold jr.