Vognføreren (23) mistet kontrollen over den 44 tonn tunge panservognen. Med ett belte på isen og det andre på tørr asfalt gikk det fryktelig galt da han prøvde å svinge.

Her skjedde den tragiske møteulykken som kostet 46-åringen livet.

Mandag 7. mars 2016: Idar Jarle Trondseth er på vei til et arbeidsoppdrag i Snåsa.

Selbyggen er engasjert med å rydde skog under kraftlinjene i kommunen, og kjører nordover langs fylkesvei 763.

Imot kommer en av forsvarets panservogner som deltar på militærøvelsen Cold Response.

På den smale og svingete veien mister vognføreren (23) kontrollen og kommer over i motsatt kjørefelt.

Bilen Tronseth kjører, en VW Caddy varebil, blir fullstendig knust. Han dør momentant i møteulykken.

Varebilen ble fullstendig knust i den kraftige møteulykken. Foto: THOR RISETH

Manglende varsling

Denne uken la Statens havarikommisjon for transport frem sin rapport etter ulykken.

Granskingen viser at Statens vegvesen ga Forsvaret dispensasjon fra krav om ledsagerbil ved kjøring av den brede vognen. Både Statens vegvesen og Forsvaret får kritikk etter ulykken.

«Fritaket var utilstrekkelig for å ivareta trafikksikkerheten for ordinær trafikk», skriver havarikommisjonen, som går langt i å antyde at ulykken kunne ha vært unngått med bedre varsling.

«Frafallet av en ledsagerbil foran et stort militært kjøretøy, gjør at man på uoversiktlige veistrekninger får mindre tid til å forberede og gjennomføre en trygg møtesituasjon for begge parter», skriver havarikommisjonen i rapporten etter ulykken.

Fikk dødsbudskapet på ferie

Idar Jarle Trondseth etterlot seg en datter som nettopp hadde startet på barneskolen da han døde.

Idar Jarle Trondseth med en gaupe han skjøt på Tømtra i Selbu vinteren 2010. Foto: Privat

- De to hadde et sterkt bånd, forteller Anny Knutsen, 46-åringens mor.

Hun forteller om en sønn som var ivrig friluftsmann, og som ofte tok med datteren på tur i skogen for å se på dyrespor.

- Det var helt grusomt det som skjedde, sier Anny Knutsen.

Selv var hun på ferie i Spania da sønnen døde.

- Jeg så jo både panservognen og bilen på nyhetene, men tenkte ikke at dette hadde noe med meg å gjøre før presten ringte. Jeg fikk regelrett sjokk, ingenting fungerte oppe i hodet. Det var en tøff tid sier Knutsen.

Må ta ansvar

Moren reagerer på at Statens vegvesen ga Forsvaret dispensasjon fra kravet om ledsagerbil på de smale veiene.

- Jeg er ikke så opptatt av at de to som satt i panservognen skal straffes etter ulykken, men Vegvesenet og Forsvaret må ta ansvar og endre praksisen, sier hun.

Hun er bitter på det som skjedde, men håper de ansvarlige tar lærdom av det som skjedde.

- Det burde ikke ha vært tillatt å benytte det store kjøretøyet uten bedre varsling for vanlige trafikanter. Dette kunne ha rammet hvem som helst, tilfeldighetene gjorde at det ble Idar Jarle, sier Anny Knutsen.

- Bør vurdere sin stilling

Bistandsadvokat Asle Alsethaug i advokatfirmaet Wedø Kahn håper rapporten vil få konsekvenser for hvordan Forsvaret velger å øve i fremtiden.

Bistandsadvokat Asle Alsethaug er skuffet over det han oppfatter som manglende vilje fra Forsvarets side til å ta ansvar for den tragiske ulykken.

- På bakgrunn av rapporten som er utarbeidet kan man konkludere med at det bare var et tidsspørsmål før en ulykke ville oppstå. De pårørende er for øvrig av den oppfatning at noen i Forsvaret eller Statens vegvesen bør vurdere sin stilling, sier Alsethaug.

Han mener at det er et paradoks at om en sivilist hadde forårsaket en slik ulykke ville bilisten ha blitt stilt til ansvar, mens når storsamfunnet forgår seg evner de ikke å rydde opp etter seg på en god måte.

Under militærøvelsen Joint Viking 2017 nå i mars ble det mellom Statens vegvesen og Forsvaret opprettet en prøveordning for trafikkavvikling.

Ulykken førte til endring

Dette var en direkte følge av dødsulykken i Nord-Trøndelag.

- Det vi har endret er hvordan man skal operere i kampsoner der det pågår øvelser, sier Anders Hovdum, fagdirektør i Statens vegvesen.

Forsvaret slipper fortsatt å benytte ledsagerbil, men må varsle bedre enn det som har vært gjort tidligere.

- Det er krav om tettere skilting. Forsvaret må også være mye mer til stede med militærpoliti som kan stoppe ordinær trafikk, og som varsler om aktiviteten slik at vanlige bilister kan redusere farten, sier Hovdum til Adresseavisen.

Forsvaret deltok i begravelsen

- Vi trener på å beskytte befolkningen, og da er det synd om øvingsaktivitetene oppleves som farlige. Vi må øve, men er opptatt av at dette skal skje tryggest mulig, sier major Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø.

Under begravelsen til Idar Jarle Trondseth i Selbu kirke deltok Trond Haande, (t.v.) sjef for Telemark bataljon, og Odd Einar Nygård, sjefsjersjant Telemark bataljon. Foto: Terje Svaan

- Erkjenner Forsvaret noe ansvar overfor de etterlatte siden det var panservognen som forårsaket ulykken?

- Det blir ikke riktig av Forsvaret å ta stilling til ansvarsforhold rundt ulykken all den tid politiet fortsatt etterforsker saken, sier majoren.

- På hvilken måte har Forsvaret fulgt opp familien?

- Representanter for avdelingen var på kondolansebesøk hos avdødes familie dagen før begravelsen. De deltok også under begravelsen og la ned krans ved båren. Det er ingen tvil om at det går inn på oss når en ung jente har mistet sin far etter en ulykke som involverer et av våre kjøretøy, sier Stordal.

Major Brynjar Stordal. Foto: Mats Grimsæth / Forsvaret

Vognføreren (23) og vognkommandøren (42) på bergepanseren var begge ansatt i Telemarks bataljon med mange års fartstid.

Forsvaret: – Vår part mest å laste

I et brev datert 1. februar i år til ulykkesbilens forsikringsselskap skriver kontorsjef Gunnar Sørlie ved Forsvarets bilskadekontor at de legger til grunn at deres part er mest å legge til last for uhellet:

«For å kunne manøvrere stridsvognen med sin bredde på 3,41 meter måtte hele dens og deler av motstående kjørefelt benyttes», skriver Forsvaret.

Forsvaret har beregnet av panservognen kjørte i 35–40 km/t uten ledsagerbil da ulykken inntraff.

Mer etterforskning

Politiet var ferdig med sin etterforskning på nyåret. Da ble deres innstilling sendt over til statsadvokatene for påtaleavgjørelse.

Statsadvokat Unni Sandøy har vurdert politiets etterforskning og ba i forrige uke om at det gjøres flere undersøkelser:

- Det er flere forhold jeg ønsker å få utdypet nærmere. Jeg har derfor sendt saken tilbake til politiet for ytterligere etterforskning, sier Sandøy til NRK.

Det er registeret to dødsulykker på vei med beltevogner de ti siste årene. I tillegg til Snåsa omkom en offiser i Hæren da en feltvogn MB240 kjøre av veien i Gratangsbotn i 2006.

Utenfor vei omkom to soldater i 2006 da en panservogn gikk gjennom isen og sank på Herjagsfjellet ved Narvik.

Samme år omkom en vernepliktig på Rena da hun ble rygget over at et pansret personellkjøretøy. Forsvaret fikk kraftig kritikk og ti millioner kroner i bot etter ulykken.

Under Øvelse Cold Response i fjor skjedde det seks ulykker hvor militære kjøretøy var involvert, men bare én med dødelig utgang.

Den siste, tunge reisen til Selbu kirke i mars 2016. Familien følger kisten med Idar Jarle Trondseth, som ble drept da en stridsvogn kom over i hans kjørefelt. Foto: Terje Svaan