I år må søkere minst ha 50,5 poeng for å komme inn på petroleumsfag. Det er noen poeng lavere enn toppen for noen år siden. For fire-fem år siden tok instituttet opp over 55 ferske sivilingeniørstudenter. Nå er det redusert til 25 studieplasser. Omtrent 50 søkere står på venteliste.

- Årsaken til at vi har redusert antall studieplasser er at vi vil holde oppe nivået på studentene og ikke vil utdanne flere enn det arbeidslivet trenger, sier prorektor Berit Kjeldstad ved NTNU.

Se lista over de vanskeligste NTNU-fagene å komme inn på her.

- Alle får jobb

På tross av dårlige tider i oljebransjen, går instituttleder Egil Tjåland så langt at han garanterer jobb til alle 25 når de er ferdige sivilingeniører om fem år.

- Jeg er helt sikker på at det er jobb til alle. Dette er den sikreste utdanningen du overhodet kan ta, sier Egil Tjåland. Han leder NTNUs institutt for geovitenskap og petroleum.

- Det kan jeg garantere. I årene framover blir det mange i oljebransjen som går av med pensjon, og industrien trenger nye. Klart Norges største industri har jobb til 25 nye sivilingeniører i året, fortsetter Tjåland. Han er overbevist om at de som starter petroleumsstudiet ved NTNU i år, vil være sikret jobb i oljebransjen hele deres yrkesaktive liv dersom de selv vil.

Årets opptak som ble ferdig onsdag, viser at det er vanskeligere å komme inn på NTNU i år enn i fjor.

Motiverte søkere

Det har vært to tøffe år i bransjen med lav oljepris, nedbemanning, masseoppsigelser og få nyansettelser. Instituttlederen er fornøyd med at det fortsatt er vanskelig å komme inn og at studentene må minst ha 50,5 poeng i det ordinære opptaket.

- Det betyr at vi har gjort et veldig godt opptak i år, sier Egil Tjåland.

- Vi har gode og motiverte søkere, og det er vi fornøyd med. De som søker nå, forstår at dette er en viktig bransje som det er framtid i.

Han er glad for at de klarer å fylle studieplassene med godt kvalifiserte søkere.

- Det er viktig for NTNU og for landet at vi opprettholder produksjonen av petroleumsingeniører, sier Tjåland. Han sier at han absolutt ikke har vært bekymret for at de skulle få nok søkere.

På jakt etter sted å bo? Du kan finne studentbolig for under 3000 kroner i Trondheim

Petroleumsingeniører om et år

Markus Moe og Amalie Bjørnevik har brukt sommeren på NTNU. De har ett år igjen før de er ferdige reservoaringeniører. I sommer har de jobbet sammen med flere petroleumsstudenter fra NTNU og kanadiske Memorial University i Newfoundland. De har deltatt i et prosjekt om alle sider av feltutvikling på et teoretisk tenkt felt i Barentshavet, nær grensen til Russland.

foto
Rød ring: I Barentshavet, nord for Norge og nesten på russergrensa er det rød ring rundt et teoretisk oljefelt. Markus Moe og Amalie Bjørnevik har brukt sommeren sammen med andre norske og kanadiske for å utvikle dette feltet.

Da de begynte studiene i 2013, var det dobbelt så mange studieplasser og strengere opptakskrav. I tillegg var det vanlig at studentene fikk jobb før de var ferdige med sivilingeniørstudiet. I 2018 blir Markus Moe og Amalie Bjørnevik klare for arbeidslivet i en usikker bransje.

Tror på jobb i oljebransjen

- Jeg er ikke så veldig bekymret, sier Amalie Bjørnevik. Verken hun eller Markus Moe har ikke hørt klager fra dem som har gått ut de siste årene. Inntrykket er at alle har fått seg jobb.

- Jeg velger å tolke det positivt, sier Markus Moe.

- Men det er tøft å søke seg til en slik bransje nå, fortsetter han.

- Det viser at de er veldig motiverte for de er helt sikkert ikke anbefalt å satse på olje. Det er viktig å studere noe som de virkelig vil og er interessert i, sier Amalie Bjørnevik. Begge slår fast at det var gode tider i oljebransjen da de begynte for fire år siden. Det kan fort snu igjen.

foto
Godt valg: Fagkoordinator Patrick Reurink på Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU tror det er fornuftig å takke ja til en studieplass på petroleum.

Fagkoordinator Patrick Reurink tror det er veldig fornuftig å takke ja til en studieplass på petroleumsfag.

- Jeg tror de har gjort et godt valg, sier Reurink.

Han ser også tegn fra industrien som tyder på at de er mer ivrige på å presentere seg for studentene.

På Nord universitet er det lang kø for å bli sykepleier, langt færre vil bli lærere i småskolen