I en masterstudie om kroppsøvingsfaget i videregående skole, konkluderer Solveig Dahle med at kroppsøvingsfaget må endres hvis målet er at alle elevene skal bli motivert til å bli fysisk aktive. I dag er det altfor mye fokus på prestasjon og mestring.

- Forskning viser at 20-30 prosent av elevene til enhver tid ikke trives eller er motivert for kroppsøvingsfaget. Dette er i stor grad de ungdommene som har valgt bort organisert idrett, og som er inaktive. Kroppsøvingsfaget når ikke disse ungdommene, sier Dahle som har gjennomført en masterstudie om kroppsøvingsfaget ved Norges idrettshøgskole.

Karakterjag

- Dette tror jeg ikke bare gjelder i videregående skole, men også i ungdomsskolen. Det er mange elever som har de verste opplevelsene fra gymtimene i ungdomsskolen, påpeker Dahle.

For mange elever er det viktigste å få en god karakter i kroppsøving. Men Dahle mener det viktigste må være å få ungdommene til å like fysisk aktivitet, også etter at de er ferdig med skolen. Gymtimene må gjøre elevene motiverte til å røre seg. Slik er det ikke i dag.

- Skal en nå alle elevene, må en differensiere undervisningen. Alle 28 elever trenger ikke å tvinges inn i de samme aktivitetene. Poenget må være å gi elevene en god opplevelse. For noen er det meningsfullt å konkurrere og prestere, for andre er det meningsløst, sier Dahle.

Varig interesse

- Perspektivet ble endret fra prestasjon og konkurranse til opplevelse. Det eneste målet var at elevene skulle ha gode opplevelser i gymtimene. De skulle gjerne bli slitne, men hovedmålet var ikke at de måtte forbedre seg. I mye større grad var fokus på innsats og deltakelse, forteller Dahle.

Resultatet uteble ikke: Elevene rapporterte om større trivsel i timene, økt indre motivasjon for å drive fysisk aktivitet og større vilje til å trene i fritiden.

- Det er viktig at de idrettsflinke trives i kroppsøvingstimene. Men en må også forsøke å treffe de inaktive. Det overordnede målet må være å skape en varig interesse for fysisk aktivitet, sier Solveig Dahle.