Stenseng etter fryktrapport: - De fleste av sakene er kjent fra før og er fulgt opp

foto