- Mennesker med utviklingshemning er arbeidskraft

foto