Kraftig temperaturhopp gir bråstopp for historisk kuldebølge i Trøndelag