Fødselstallene i Bergen har ikke vært så lave på 30 år