Dette har ikke vært observert i atmosfæren på den nordlige halvkule på 40 år

foto