Avventer utlysning av veiprosjekt i kvikkleireområde

foto