I disse dager sender Statens vegvesen ut byggingen av den åtte km lange strekningen av E6 mellom Senterveien og Jaktøyen ut på anbud. Veien får fire felt og toplanskryss.

Kjører du i dag sørover E6 over Heimdalsmyra, snevres veien inn fra fire til to felt, og videre sørover går trafikken ofte i sneglefart. Prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen forteller at kontrakt for strekningen lyses ut i månedsskiftet juni/juli, slik at en entreprenør kan starte bygging på slutten av året. Ifølge Aronsen blir dette en av de største veikontraktene man har hatt i Midt-Norge.

Andre byggetrinn

– Det er fint at vi har fått finansieringen i orden slik at vi kommer i gang med andre byggetrinn for E6. Første byggetrinn, E6 Senterveien – Tonstad, åpnet i oktober 2013, sier Aronsen. Forberedende arbeid og bygging av ny jernbanebru blir utført i egne entrepriser.

Den åtte km lange strekningen skal i hovedsak følge dagens trase. På Klett ved E39 bygges toplanskryss, og dagens toplanskryss på Sandmoen skal bygges om. Videre kommer et nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget. Sør for Sandmoen skal en viltovergang bygges.

Fra Heimdalsmyra skal 500 000 kubikkmeter myr fjernes. Meningen er å omgjøre deler av myra til matjord. Dette er det største enkeltprosjektet i Miljøpakken. Stortinget vedtok for noen dager siden prosjektet med en styringsramme på 2,6 milliarder kroner.

Byr på utfordringer

Det er Statens vegvesen som skal bygge ut E6 mellom Tillerbyen og Melhus, mens det nye veiselskapet Nye Veier AS får ansvaret for E6 Melhus–Ulsberg. Senterveien–Jaktøyen skal bygges mens det daglig passerer 30 000 biler. Derfor anbefaler Vegvesenet at flere reiser kollektivt. Folk må innstille seg på mer kø enn i dag. Det skal lages midlertidige veier og rundkjøringer for å lette fremkommeligheten.

På Klett er det mye kvikkleire som krever omfattende kalk- og sementpæling for å sikre stabiliteten. Bekkedaler må fylles opp for å hindre utglidning. Et nytt kryss ved forbrenningsanlegget skal avlaste Sandmoen, og det kommer en ekstra forbindelse mellom Østre og Vestre Rosten. Det blir også ny adkomst til forbrenningsanlegget fra dette krysset.