Vogntog sperret rampe til E6 og bil kjørte av veien

foto