22. januar vedtok formannskapet at fire lyskryss i Midtbyen skulle skrus på igjen. Det har fortsatt ikke skjedd

foto