Abel Abrahamsen flyktet fra nazistene og ble suksessfull forretningsmann i New York. Nå er han død

foto