Klokken 10.00 tirsdag startet straffesaken mot legen. Med lav stemme svarte han nei på spørsmålet om han erkjente straffskyld for å ha begått overgrep mot pasientene.

De angivelige overgrepene skal ifølge tiltalen ha skjedd under gynekologiske undersøkelser da mannen jobbet som lege ved et legesenter i Trondheim i perioden 2004-2006.

Ifølge tiltalen ble alle de fem kvinnene utsatt for «helt eller delvis ubegrunnede undersøkelser» av underlivet sitt da de oppsøkte legen. De skal alle forklare seg i retten på tirsdag.

Henlagt

- Påtalemyndigheten mener at tiltalte mibrukte sin stilling som lege i forbindelse med gynekologiske undersøkelser, sa aktor Charlotte Aspehaug i sitt innledningsforedrag

Politiet har tidligere etterforsket tre av sakene etter at tre av kvinnene anmeldte ham. Disse ble imidlertid henlagt etter bevisets stilling i mai 2007, opplyste Aspehaug. Mette Skoklefald, som er bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene, påklaget denne henleggelsen til Trøndelag statsadvokatembeter, som opprettholdt henleggelsen.

- Dette var opptakten til første fase av straffesaken, sa Aspehaug.

I februar i fjor fikk imidlertid politiet en ny anmeldelse mot legen, angående et annet forhold. Dette gjorde at de begynte å se på de henlagte sakene på nytt.

I løpet av denne etterforskningen mottok politiet i tillegg to nye anmeldelser fra kvinner som hadde vært til gynekologisk behandling hos mannen i den samme perioden. Den ene tok kontakt da hun hørte om etterforskningen via andre, mens den andre kvinnen kontaktet politiet uavhengig av dette, opplyste politiet i fjor høst.

- De nye forholdene underbygde de gamle sakene, og medførte at politiet mente det var grunnlag for tiltale. Det har statsadvokaten tatt til etterretning, opplyste politioverbetjent Geir-Ole Momyr ved Sentrum politistasjon i Trondheim etter at tiltalen var tatt ut.

Han la til:

- Det er en alvorlig tiltale. At det er snakk om misbruk av stilling gjør denne saken grov.

Momyr har tidligere opplyst at politiet mener det er snakk om gynekologiske undersøkelser som har gått utover sine rammer.

Fikk sterk advarsel

Saken rundt de tre kvinnene som politianmeldte mannen for vel ti år siden, og som nå er omhandlet i tiltalen, ble innklaget til Statens helsetilsyn på samme tid.

I sine samtaler med Helsetilsynet beskrev kvinnene at de var utsatt for omfattende og langvarige gynekologiske undersøkelser, og at de opplevde dette som seksuell utnyttelse fra legens side. Statens helsetilsyn besluttet i 2006 å tilbakekalle legens autorisasjon på bakgrunn av hans undersøkelser, men vedtaket ble omgjort til sterk advarsel av klageinstansen Helsepersonellnemnda. Legen kunne derfor jobbe videre.

I 2011 fikk Helsetilsynet nye anklager mot legen, blant annet fra en kvinne som hevdet at han hadde vært innenfor trusa hennes i forbindelse med en helsesjekk i 2008. Dette benektet legen. Hvorvidt dette hadde skjedd eller ikke, var imidlertid ikke avgjørende for tilsynsmyndigheten:

«Det avgjørende er at legen, til tross for tidligere advarsler som nettopp omhandlet hans tilnærming til kvinnelige pasienter i intime behandlingssituasjoner, nok en gang har opptrådt på en slik måte at en ny pasient har følt seg krenket under konsultasjon», skrev Statens helsetilsyn i sitt vedtak, hvor de besluttet å begrense legens autorisasjon. Dette innebærer at legen de siste årene ikke har kunnet arbeide i allmennpraksis, men kun ved helseinstitusjon under tilsyn og veiledning. Adresseavisen er kjent med at han har arbeidet ved et sykehus. Han er for tiden sykmeldt, opplyste legen innledningsvis i saken.

Også tiltalt for vold mot samboer

I tillegg til overgrepene, er legen også tiltalt for å ha utsatt en tidligere samboer for fysisk og psykisk mishandling i perioden 2012-2014. Han skal ifølge gjerningsbeskrivelsen blant annet ha slått kvinnen med flat hånd, sparket henne og dratt henne etter håret. Han er også tiltalt for å ha brutt et ilagt besøksforbud ved to anledninger mot en tidligere ektefelle.

Også disse forholdene nektet legen straffskyld for i retten.

Tiltate begjærte lukkede dører for både tilhørere og presse innledningsvis i straffesaken. Retten besluttet imidlertid å ikke ta dette til følge.